Åshild Karevoll

3. mai, 2014

Aasen Sparebank

Bakketun Folkehøgskole

Barne-,ungdoms- og fam.etaten, Hamar

Bergen Handelsgymnasium

Bufetat Region Midt-Norge

Coop Inn-Trøndelag BA

Deputasjonsloge Innherred

Domstoladministrasjonen

DRG-forum, Drammen

Eiendomsmegler 1, Nord-Trøndelag

Enova

Fagforbundet, Nord-Trøndelag

Gjensidige forsikring

Grimstad bys museer

Grong Sparebank

KS Nord-Trøndelag

Helse Nord-Trøndelag

Helse Sør-Trøndelag

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Hunt Forskningssenter

Innherred Samkommune

Innherred Vekst

Kunstforrening Tine SA, Trondheim

Letnes Arkitektkontor AS

Levanger kommune

Levanger-Avisa AS

NAV Levanger

NITO-senteret

Nord-Trøndelag E-verk

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Nord-Trøndelag KrF

Nord-Trøndelag politidistrikt

Nordlandssykehuset HF

Norges Bygdekvinnelag

Norges Korforbund, Nord-Trøndelag

Norsk Sykepl.forb. Nord-Trøndelag

Norske Skog AS

NOVA AS, Norheimsund

NRK Trøndelag

Næringslivsringen, Trondheim

Opplæringskontoret OKS, Steinkjer

Rebekkalosje nr 86, Steinkjer

Røyrvik Menighetsråd

Skogn Helsetun

Sparebank 1 Midt-Norge

Statens Arbeidsmiljøinstitutt

Statens Vegvesen

Stjør -og Verdal tingrett

Torghatten ASA

Trønder-Avisa

TrønderBilene as

USINT

Utdanningsforbundet

YIT