Utsalgssteder

3. mai, 2014

- Modern Art Gallery, Trondheim

- Hjertholm, Bergen

- Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal

- Husfliden Levanger

- Husfliden Steinkjer

- Husfliden Stjørdal

- Glasstårnet, atelier og galleri, Levanger